ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA IDEO DE LINGVO INTERNACIA

(Raporto legita en formo iom sangxita kaj mallongigita de S-ro Louis de Beaufront en la kongreso de "l'Association Francaise pour l'Avancement des Sciences", Parizo, 1900).
Kopiita el Esperanto L.L.Zamenhof. FEB.

PAGXOJ 

 

Revisado: 15 de fevereiro de 1999.
Eduardo Andrade Coelho
Copyright © 1998, Grupo Esperantista de Viçosa.